Hajnowska Policja kontynuuje konsultacje społeczne - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Hajnowska Policja kontynuuje konsultacje społeczne

Data publikacji 16.02.2016

Trwają konsultacje dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Wczorajsze dwie debaty, które odbyły się w Gminnych Ośrodkach Kultury w Kleszczelach i Czeremsze, wpisują się w cykl konsultacji społecznych służących budowie „Map” na szczeblu powiatowym.

Wczoraj w Gminnych Ośrodkach Kultury w Kleszczelach i Czeremsze, odbyły się konsultacje społeczne poświęcone budowie „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Te spotkania są już kolejnym etapem prac nad mapami zagrożeń. W spotkaniu udział wzięli między innymi Wójtowie obu gmin, przedstawiciele Rady Gminy, przedstawiciele Straży Granicznej, SOK, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce mł. insp.Adam Mojsa przybliżył zebranym ideę tworzenia „mapy” oraz analizę stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych gmin, a po zakończeniu tej części rozpoczęła się dyskusja, w ramach której uczestnicy konsultacji przekazywali policjantom swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.Informacje od społeczności lokalnych zgłaszane na tego typu spotkaniach traktowane są jako jedno z podstawowych źródeł informacji o zagrożeniach, które będą brane pod uwagę podczas tworzenia „mapy”. Celem wdrożenia „mapy zagrożeń” jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Stworzone i systematycznie aktualizowane „mapy” - powstające w oparciu nie tylko o dane i informacje będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Terminy najbliższych konsultacji społecznych:

- 23 lutego 2016r. godz. 10.00 konsultacje społeczne dla mieszkanców Gminy Hajnówka odbędą się w sali konferencyjnej Urzedu Miasta w Hajnówce

 

Oficer prasowy KPP w Hajnówce st. asp. Irena Kuptel