Konsultacje społeczne w Gminach Hajnówka i Narew - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Gminach Hajnówka i Narew

Data publikacji 24.02.2016

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce spotkali się wczoraj z mieszkańcami Gminy Hajnówka oraz Gminy Narew. Rozmawiali z nimi o miejscach i zjawiskach występujących na terenie gminy, które mają wpływ na ich poczucie bezpieczeństwa.

Wczoraj hajnowscy policjanci, w ramach konsultacji społecznych poświęconych tworzeniu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”, zorganizowali dwa spotkania z mieszkańcami, pierwsze  dla mieszańców Gminy Hajnówka odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce, natomiast drugie w Urzędzie Gminy w Narwi. Na obu spotkaniach obecny był Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce insp. Wojciech Rutkowski, który omówił stan zagrożenia przestępczością na terenie poszczególnych gmin,  po czym zaprosił wszystkich do dyskusji. Zebrane osoby w trakcie rozmowy wskazały zebranym funkcjonariuszom informacje o niebezpiecznych miejscach i zjawiskach, których wyeliminowanie w istotny sposób wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Wszystkie zebrane informacje posłużą do budowania „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” Powiatu Hajnowskiego.

oficer prasowy KPPw Hajnówce st. asp. Irena Kuptel 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.hajnowka.policja.gov.pl