Konsultacje społeczne na terenie Gminy Narewka - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne na terenie Gminy Narewka

Data publikacji 15.03.2016

Hajnowscy policjanci przeprowadzili wczoraj kolejne konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu hajnowskiego. Wczorajsza debata odbyła się w Świetlicy Samorządowej w Lewkowie Starym w Gminie Narewka.

Wczoraj w Świetlicy Samorządowej w miejscowości Lewkowo Stare w Gminie Narewka  odbyło się spotkanie, w ramach konsultacji społecznych, dla mieszkańców wsi Lewkowo Stare oraz Lewkowo Nowe. Na spotkaniu, oprócz mieszkańców, obecny był Wójt Gminy Narewka oraz przedstawiciel Lasów Państwowych. Policjanci przedstawili  zebranym ideę tworzenia „mapy” oraz stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Narewka, a po zakończeniu tej części rozpoczęła się dyskusja, w ramach której uczestnicy konsultacji przekazywali policjantom swoje spostrzeżenia na temat bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa. Podobne spotkania w ubiegłym tygodniu przeprowadzone zostały na terenie Gminy Narewka w miejscowościach Krynica i Nowa Łuka.

Oficer prasowy KPP w Hajnówce st. asp. Irena Kuptel