O bezpieczeństwie podczas ferii - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie podczas ferii

Data publikacji 30.01.2017

Hajnowscy policjanci w czasie ferii kontynuują działania prewencyjne w ramach akcji „Bezpieczne ferie”, spotykając się z dziećmi spędzającymi czas wolny w swoim miejscu zamieszkania. Podczas spotkań rozmawiają z dziećmi o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych.

Policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, spotykają się z dziećmi spędzającymi ferie w swoim miejscu zamieszkania, w świetlicach środowiskowych i ma zajęciach w gminnych ośrodkach kultury. Jedno z takich spotkań, z udziałem funkcjonariusza Staży Granicznej, odbyło się w Narwiańskim Ośrodku Kultury. Mundurowi radzili dzieciom jak unikać niebezpiecznych sytuacji podczas zimowego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócili na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne oraz zabawy przy drogach. Przypominali również, korzystając z zestawu „autochodzik” podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślając znaczenie używania pasów bezpieczeństwa podczas podróży oraz  noszenia elementów odblaskowych przez pieszych. Spotkanie to było dobra okazją do zainteresowania obecne na spotkaniu osoby dorosłe Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.    


Oficer prasowy KPP w Hajnówce asp. szt. Irena Kuptel

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.hajnowka.gov.pl