Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozmawiają z rodzicami o odpowiedzialności prawnej młodzieży

Data publikacji 09.02.2018

Policjanci z Hajnówki wykorzystują każdą okazję, by edukować zarówno tych małych jak i dorosłych mieszkańców miasta i powiatu. Wczoraj dzielnicowy z Hajnówki spotkał się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Hajnówce. Tematem wiodącym była szeroko rozumiana odpowiedzialność prawna oraz zjawisko cyberprzemocy.

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 1 w Hajnówce dzielnicowy z Komendy Powiatowej  Policji w Hajnówce zorganizował spotkanie z rodzicami uczniów tej szkoły. Miało ono charakter edukacyjny. Prelekcja dotyczyła odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz  zjawiska cyberprzemocy. W trakcie wizyty wyjaśniono czym jest czyn karalny,  zjawisko demoralizacji oraz jej przejawy. Wyjaśniono rodzicom, gdzie kończą się granice żartów, a zaczyna się przemoc rówieśnicza. Uświadomiono również, że za wszelkie zachowania niezgodne z prawem ponosi się odpowiedzialność prawną już po ukończeniu 13 roku życia. Ponadto omówiono niektóre z artykułów kodeksu karnego m.in. groźby karalne, pobicie, a także uporczywe nękanie (tzw.stalking), Rodzice uczniów dowiedzieli się jakimi środkami prawnymi dysponuje wobec nieletnich sąd rodzinny, kiedy ci przekroczą pewne normy społeczne. Funkcjonariusz uświadamiał również rodzicom, na jakie zagrożenia narażone są ich dzieci, kiedy korzystają z Internetu, starając się  przekazać jak najwięcej informacji dotyczących prawidłowego korzystania z portali społecznościowych przez dzieci i młodzież. Spotkanie to było też dobrą okazją do zachęcenia wszystkich obecnych z korzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tego typu spotkania organizowane są przez hajnowskich policjantów cyklicznie, zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.hajnowka.policja.gov.pl