Bezpieczny przejazd - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny przejazd

Data publikacji 06.03.2018

Hajnowscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili wczoraj działania profilaktyczne „Bezpieczny przejazd”. Główny cel akcji to uświadamianie kierujących i pieszych o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przeprowadzili wczoraj na terenie powiatu hajnowskiego działania „Bezpieczny przejazd”. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby tego typu wypadków drogowych. Funkcjonariusze i pracownicy kolei kontrolowali pojazdy w rejonach przejazdów oraz rozmawiali z kierowcami o konsekwencjach wynikających z lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas ich pokonywania. Miało to na celu  podnoszenie świadomości kierujących oraz osób pieszych o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności w tych rejonach. Funkcjonariusze sprawdzali także stan trzeźwości kierujących oraz oznakowanie i stan urządzeń zabezpieczających na przejazdach kolejowych. Tego typu działania będą kontynuowane.  Policjanci przeprowadzili łącznie 44 kontrole drogowe, ujawniając w rejonach przejazdów i torowisk łącznie 29 wykroczeń popełnianych zarówno przez kierujących jak i pieszych.