Hajnowscy policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Hajnowscy policjanci podsumowali miniony rok

Data publikacji 17.01.2020

W Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce, odbyła się odprawa służbowa podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu hajnowskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2019. Spotkanie, w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Policji, oraz zaproszeni goście było dobrym momentem do uroczystego poświęcenia radiowozów, które w ostatnim czasie trafiły do hajnowskiej komendy.

Dzisiaj, w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano stan bezpieczeństwa w powiecie i efekty pracy mundurowych. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza hajnowskiej komendy, na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Hajnówce, nadkomisarzem Jakubem Ciulkin oraz  I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji, komisarzem Maciejem Ciuruk. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych samorządów, przedstawiciele prokuratury, służb mundurowych, duchowni,  a także policjanci i pracownicy KPP w Hajnówce.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce, nadkomisarz Jakub Ciulkin. W ujęciu statystycznym, przedstawione zostały przez Komendanta wyniki pracy hajnowskich policjantów. Jak wynika z przedstawionych danych, wzrosła liczba przestępstw, w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrosła także wykrywalność ogólna i  kształtowała się na poziomie 84,5%. Jest to najwyższy poziom wykrywalności przestępstw od roku 1999. Komendant  podkreślił  fakt zatrzymania podejrzanego o zabójstwo 73-letniej kobiety, do którego doszło na początku kwietnia 1996 roku w Hajnówce. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce wspólnie z policjantami z podlaskiego „Archiwum X”, po kilku miesiącach wykonywania czynności śledczych i operacyjnych doprowadzili do ustalenia sprawcy.

Komendant, w swoim wystąpieniu zaprezentował również dane dotyczące przeprowadzonych interwencji policyjnych. Wynika z nich, że w minionym roku odnotowano ponad 4 tysiące zgłoszeń obywateli i  bardzo szybki czas reakcji  mundurowych na te zgłoszenia. Podkreślił również rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem. W 2019 roku naniesionych zostało na mapę 1521 zgłoszeń, z czego potwierdzono 1213. Najwięcej zgłoszeń było w kategorii niewłaściwej infrastruktury drogowej, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych i przekraczania dozwolonej prędkości.

Komendant, omówił także stan bezpieczeństwa na drogach powiatu hajnowskiego. W 2019 roku doszło do 307 kolizji i 20 wypadków drogowych. Miały miejsce także 3 wypadki ze skutkiem śmiertelnym, w których zginęły 4 osoby. Policjanci zatrzymali o 8 % więcej nietrzeźwych kierujących, w stosunku do roku ubiegłego.

Następna część odprawy odbyła się na placu komendy, gdzie symbolicznego poświęcenia  dwóch nowych pojazdów, które trafiły do hajnowskiej komendy, dokonali zaproszeni duchowni. Auta te będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy podczas codziennej służby.

Na zakończenie, Komendant, nadkomisarz  Jakub Ciulkin  podziękował przedstawicielom samorządów za współpracę oraz wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci i pracownicy hajnowskiej komendy usłyszeli ze strony gości przybyłych na spotkanie, wiele słów uznania oraz podziękowań za trud i zaangażowanie.