O bezpieczeństwie słów kilka - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie słów kilka

Data publikacji 30.07.2020

Hajnowscy profilaktycy i przedstawiciele sanepidu spotkali się dziećmi ze Świetlicy Socjoterapeutycznej i osobami z Centrum Integracji Społecznej. Podczas spotkań rozmawiali o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Profilaktycy z hajnowskiej komendy wraz z przedstawicielami sanepidu odwiedzili dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej. Podczas spotkania omówili tematy związane bezpośrednio z zagrożeniami występującymi podczas wakacji. Wyjaśnili zasady bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku nad wodą, w tym zasady bezpiecznej kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych. Dzieci dowiedziały się także jak bezpiecznie wypoczywać w lesie.

Natomiast, na spotkaniu z osobami z Centrum Integracji Społecznej poruszyli problemem oszustw "na wnuczka" oraz  przemocy domowej. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także jakich zasad należy przestrzegać, aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny.