Oficer prasowy - KPP Hajnówka

Oficer prasowy

Oficer prasowy

Data publikacji 15.12.2009

sierż. szt. Anna Podgórska

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Hajnówce 

tel.: 47 712 62 03  e-mail: oficer.prasowy.kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl

Oficer Prasowy udziela informacji dziennikarzom w godz. 07.30 - 15.30.
Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję oraz nr telefonu.