Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego- działania na terenie powiatu hajnowskiego

Data publikacji 25.08.2017

Hajnowscy policjanci w dniach 22-28 sierpnia prowadzą na terenie powiatu działania prewencyjne pn. „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Działania te ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, głównie pieszych. Policjanci przypominają i apelują o rozwagę na drogach, używanie elementów odblaskowych zwłaszcza podczas poruszania się poboczami i podczas przechodzenia przez jezdnię.

W dniach 22-28 sierpnia na terenie powiatu hajnowskiego prowadzone są działania prewencyjne pn. „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Policjanci cyklicznie prowadzą działania profilaktyczne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. W ramach tych działań patrolują główne ciągi komunikacyjne, kontrolując przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez użytkowników dróg, szczególnie w miejscach, w których  najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów.  Jak wynika z policyjnych danych niestety wielu użytkowników dróg lekceważy przepisy. Kierujący samochodami często nie ustępują pierwszeństwa pieszym, natomiast piesi przechodzą przez jezdnię w niedozwolonych miejscach lub też wchodzą na przejście na czerwonym świetle. Policjanci reagują stanowczo na wszelkie tego typu zachowania.

Najczęściej popełniane wykroczenia w ruchu drogowym:

Piesi:
- wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem

- przechodzenie lub przebieganie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych

-wyjście z za stojącego pojazdu

Kierujący samochodami:

- nieustąpienie pierwszeństwa

- wyprzedzanie/omijanie pojazdu, który zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego

- nieustąpienie pierwszeństwa skręcając w drogę poprzeczną

- parkowanie na przejściach dla pieszych.

oficer prasowy KPP w Hajnówce- mł asp. Joanna Węcko