Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNY WEEKEND MAJOWY 2018 w powiecie hajnowskim rozpoczęty działaniami „Bezpieczna Białowieża”.

Data publikacji 30.04.2018

W piątak 27 kwietnia rozpoczął się długi weekend majowy, który potrwa do 6 maja 2018 roku. W tym też dniu Policja rozpoczęła działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczny weekend”, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W dniu 27.04.2018 roku w całej Polsce ruszyły działania kontrolno-prewencyjne „Bezpieczny weekend”. W tym roku trwać one będą od 27 kwietnia do 6 maja. Przez ten cały okres na drogach zobaczymy wzmożoną ilość patroli Ruchu Drogowego. W tych dniach przeprowadzone zostaną zwiększone kontrole pomiaru prędkości, stanu trzeźwości kierujących, jak i stanu technicznego pojazdów. W powiecie hajnowskim, w dniu 27.04.2018 roku zostały przeprowadzone działania pod nazwą „Bezpieczna Białowieża”. Celem tych działań było zapewnienie bezpieczeństwa osób podróżujących na wypoczynek do miejscowości Białowieża. Wzmożone kontrole odbywały się na wszystkich głównych ciągach komunikacyjnych prowadzących do Hajnówki. Stamtąd do Białowieży prowadzi już jedna droga, która również została poddana szczególnemu nadzorowi. W czasie przeprowadzonych działań od 27 do 29 kwietnia, hajnowscy policjanci wyeliminowali z ruchu 6 nietrzeźwych kierujących pojazdami w tym jednego poruszającego się pomimo posiadanego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, zatrzymali 2 prawa jazdy oraz 6 dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Policjanci przypominają:

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących apelują o rozwagę i dostosowanie się do przepisów ruchu drogowego.