POLICYJNY DZIEŃ ODBLASKÓW - Aktualności - KPP Hajnówka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICYJNY DZIEŃ ODBLASKÓW

Data publikacji 02.10.2018

Początek jesieni, zmiana aury i szybciej zapadający zmrok powodują pogorszenie warunków drogowych. Ograniczona widoczność ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Z tego powodu na początku października rozpoczynają się działania profilaktyczno – informacyjne ukierunkowane na niechronionych użytkowników dróg.

W dniu wczorajszym na terenie całego kraju odbyły się działania „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków”. Celem przedsięwzięcia było zachęcanie jak największej liczby niechronionych uczestników ruchu drogowego do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale także w mieście na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce też w nich uczestniczyli, rozdając elementy odblaskowe i informując jakie zagrożenia płyną z ich nie noszenia napotkanym przechodniom i rowerzystom. Działania te mają na celu uświadomienie pieszym i rowerzystom, że są oni w równym stopniu odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych i mogą stać się sprawcami zdarzeń drogowych. Noszenie odblasków przez pieszych jak i rowerzystów zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym ma wielkie znaczenie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z polskim prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.